Aktualności

Informacja o Walnym Zgromadzeniu w 2017 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem Spółdzielni, w dniu 26 kwietnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w 2017 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni, że w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 17:00, w sali kina Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej 19, odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Porządek obrad oraz materiały, które będą przedmiotem obrad – do wglądu w zakładce „Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie”
Zapraszamy do wzięcie udziału w Zebraniu Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie w sprawach skarg i wniosków

W sprawach skarg i wniosków członkowie Spółdzielni przyjmowani są codziennie w godzinach pracy przez:

 • dział członkowsko-mieszkaniowy w godz. 1200 - 1500
 • dział GZM w godz. 1300 - 1500
 • dział księgowości w godz. 1300 - 1500

oraz przez:

 • Prezesa Zarządu i jego zastępcy w biurze Spółdzielni:
  • w poniedziałki (robocze) w godz. 1400 - 1600
  • w piątki (robocze) w godz. 1300 - 1500
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej w biurze Spółdzielni
  • l raz w miesiącu w dniu przez niego wyznaczonym