Aktualności

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22, kat. M-4, o powierzchni użytkowej 60,63 m2, 3 – pokojowego, zlokalizowanego na parterze w budynku przy ul. 1 Maja 2E w Wysokiem Mazowieckiem, na zasadach odrębnej własności (w aktualnym stanie technicznym).
Cena wywoławcza wynosi: 197.000,00 zł.
Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 20 września 2017 roku, o godz. 11 00 w biurze Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 24.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł. do kasy Spółdzielni, najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10 30.
Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ustalonej w dniu przetargu ceny nabycia lokalu.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium podlega zwrotowi.
W przypadku jeżeli nabywca nie wpłaci do kasy lub na konto Spółdzielni ustalonej przetargiem wartości lub uchyli się od podpisania stosownej umowy w ustalonym terminie, wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Koszty aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej pokrywa wygrywający przetarg.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji, dot. przetargu oraz obejrzenia lokalu, można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 24 lub telefonicznie pod nr. telefonu (86) 275-06-93.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu w 2017 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem Spółdzielni, w dniu 26 kwietnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w 2017 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni, że w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 17:00, w sali kina Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej 19, odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Porządek obrad oraz materiały, które będą przedmiotem obrad – do wglądu w zakładce „Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie”
Zapraszamy do wzięcie udziału w Zebraniu Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie w sprawach skarg i wniosków

W sprawach skarg i wniosków członkowie Spółdzielni przyjmowani są codziennie w godzinach pracy przez:

 • dział członkowsko-mieszkaniowy w godz. 1200 - 1500
 • dział GZM w godz. 1300 - 1500
 • dział księgowości w godz. 1300 - 1500

oraz przez:

 • Prezesa Zarządu i jego zastępcy w biurze Spółdzielni:
  • w poniedziałki (robocze) w godz. 1400 - 1600
  • w piątki (robocze) w godz. 1300 - 1500
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej w biurze Spółdzielni
  • l raz w miesiącu w dniu przez niego wyznaczonym