Aktualności

W sprawach skarg i wniosków członkowie Spółdzielni przyjmowani są codziennie w godzinach pracy przez:

 • dział członkowsko-mieszkaniowy w godz. 1200 - 1500
 • dział GZM w godz. 1300 - 1500
 • dział księgowości w godz. 1300 - 1500

oraz przez:

 • Prezesa Zarządu i jego zastępcy w biurze Spółdzielni:
  • w poniedziałki (robocze) w godz. 1400 - 1600
  • w piątki (robocze) w godz. 1300 - 1500
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej w biurze Spółdzielni
  • l raz w miesiącu w dniu przez niego wyznaczonym