Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni, że w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 17:00, w sali kina Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej 19, odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Porządek obrad oraz materiały, które będą przedmiotem obrad – do wglądu w zakładce „Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie”
Zapraszamy do wzięcie udziału w Zebraniu Walnego Zgromadzenia.