Akty prawne -Ustawy SM | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wysokie Mazowieckie

pdf Ustawa Prawo spółdzielcze stan na 20.02.2015 r.
pdf Ustawa o spódzielniach mieszkaniowych stan 20.02.2015 r.