Przetargi i ogłoszenia | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wysokie Mazowieckie


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że wnioski, postulaty i inicjatywy dotyczące działalności gospodarczej naszej Spółdzielni, mieszkańcy bloków spółdzielczych mogą składać i zgłaszać, jak dotychczas, w biurze Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 24, w pokoju Nr 1 (Administracja) codziennie w godzinach pracy biura.PRZETARGI

Wysokie Mazowieckie 2017.02.02

l.dz. GZM/67/2018

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na:

Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego metodą lekką-mokrą położonego przy ulicy Ludowej 48 w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2018r o godzinie 10:00 .

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2018 roku o godzinie 11:00 .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z drukami zgłoszenia oferty zainteresowani mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 24.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 86 275 06 93.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn podjętej decyzji.


Wysokie Mazowieckie 2018.02.01

l.dz. GZM/____/2018

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg na dostawę i montaż drzwi aluminiowych przesuwnych do lokalu użytkowego nr 4 ( sklep spożywczy) w budynku przy ulicy Ludowej 17A w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin złożenia oferty 23 luty 2018r do godziny 13:00.

Dane konstrukcyjne:

Całkowita powierzchnia 11,4m2 , całkowity obwód 19,5m

B=1 954, H=2 920

Szklenie jednostronne bezpieczne , kolor szary RAL 7023

Profil z przegrodą termiczną

Napęd automatyczny

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji miejsca montażu i sprawdzić wymiary we własnym zakresie.

Zamknięte koperty z ofertą prosimy składać w biurze Spółdzielni pokój nr 1 – Administracja.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Wiceprezes Zarządu ds. GZM Waldemar Sokolik pod nr telefonu 86 275 06 93