• Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem Spółdzielni, w dniu 08 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni.

  Przedmiotem obrad było

  ...
 • docx Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 8.06.2016r.
  ...
 • W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w kotłowni miejskiej zgodnie z uzyskana informacją od ZWKiEC Sk-a z. o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w dniu 21 lipca 2016r w godzinach 9 - 14 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do mieszkań

  ...
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza pisemny przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na:
  Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego metodą lekko-mokrą.

  Więcej informacji w zakładce "Przetargi

  ...
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności (sprzedaż) lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 35,00 m2, 2 - pokojowego.

  Więcej informacji w zakładce

  ...
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż zaprasza wszystkich chętnych wykonawców do wzięcia udziału w zorganizowanym przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy malowania (remontu) klatek schodowych wraz z pomieszczeniami ogólnego użytku w zasobach Spółdzielni w

  ...
 • OGŁOSZENIE
  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 18, kat. M-2, o powierzchni użytkowej 37,90

  ...
 • Rada Nadzorcza (RN) – jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółdzielni i Zarządu, która w ramach swej pracy w Komisjach branżowych oraz posiedzeniach, uczestniczy w zarządzaniu Spółdzielnią.

  Rada Nadzorcza składa się

  ...
 • ZAWIADOMIENIE

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 1700, w sali kina Miejskiego

  ...
 • Materiały na Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2015

  docx Zawiadomienie do członków
  ...