Jak uzyskać dostęp

Zapraszamy do korzystania z Internetowej Kartoteki Mieszkańca ( IKM ).
Za jej pośrednictwem można sprawdzić swoje saldo „czynszowe" – czy zalegamy z opłatami, czy mamy nadpłaty, jaki jest wynik rozliczenia wody, za co i ile płacimy oraz w oparciu o nią możemy dokonać opłat „czynszowych" drogą elektroniczną na wyżej wskazane konto bankowe Spółdzielni.

Internetowa Kartoteka Mieszkańca jest aktualizowana w odstępach tygodniowych

Uwaga ! Kartoteka nie zawiera aktualnych odsetek od zaległości czynszowych. Odsetki karne naliczane są z miesięcznym opóźnieniem.

Hasło i login do Internetowej Kartoteki Mieszkańca (IKM) można uzyskać w Dziale Księgowości - Biuro Spółdzielni ul. Jagiellońska 24 pokój nr 6 – osobiście po okazaniu dowodu osobistego i wypełnieniu druku „Pokwitowanie odbioru kodu indentyfikacyjnego (Loginu) i Hasła".

W razie problemów z uruchomieniem kartoteki prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni: (86) 275 - 06 - 93 - księgowość.

Panel logowania IKM